Ceník

Ceník

Ceník e-mail print
 1. PRAGOTĚS
  • 180,- Kč za bm + odpojení a připojení spotřebičů, plynoměrů (cenová nabídka)
  • U plynovodů nad 100m je cena za bm 130,- Kč, CENA JE VŽDY VČETNĚ DOPRAVY!!!
 2. REVIZE
  1. PROVOZNÍ - od 250 - 850,- Kč za průměrnou bytovou jednotku, včetně společných rozvodů plynu (Od HUP po plynoměry) a spotřebičů
  2. VÝCHOZÍ - od 1500 - 2000,- Kč za bytovou jednotku či rodinný dům
  3. ROČNÍ KONTROLA OPZ - od 150 - 250,- Kč za bytovou jednotku od HUP po plynoměry
 3. VÝMĚNA SPOTŘEBIČŮ - od 1200 - 3500,- Kč dle spotřebiče a použitého materiálu.
  Příklad: plynový sporák = pružná plynová hadice, montáž a doprava 1400,- Kč                    plynový kotel = 3500,- Kč 
 4. MONTÁŽ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ - od 1400,- Kč za topné těleso bez ohledu na počet metrů potrubí a jeho dimenze
 5. REVIZE PRO OSAZENÍ PLYNOMĚRU - provozní revize, tlaková zkouška, administrativa a doprava - 1200,- Kč