Úniky plynu - Služby print

PRAGOTĚS - utěsnění domovních plynovodů

Odstranění zajistíme na domovních rozvodech po celé České republice.

 1. odstranění všech úniků a netěsností plynu v celém rozsahu plynovodu od hlavního uzávěru až po uzávěry u spotřebičů
 2. odstranění netěsností, úniků plynu za spotřebičem, tj. za uzávěrem spotřebiče
 3. zprovoznění a promazání všech uzávěrů plynu na celém plynovodu
 4. zpracování zápisu o výsledku tlakové zkoušky po provedeném vytěsnění, příp. zpracování revizní zprávy v souladu s vyhláškou č. 85/75 Sb.
 5. především pak úsporu finančních prostředků (60-80%) oproti cenově náročné kompletní rekonstrukci plynovodu
 6. provozní revize v tříletých intervalech a pravidelné roční kontroly OPZ

Plynovody se závitovými spoji vykazují mnohdy značné netěsnosti, způsobené především vysycháním těsnícího materiálu (konopí) ve spojích v důsledku přechodu ze svítiplynu na zemní plyn. PRAGOTĚS vniká při naplnění plynovodu pod tlakem do netěsných závitových spojů a spolehlivě a trvale utěsňuje. Tato metoda je velmi spolehlivá a rychlá, neboť od započetí prací do znovuuvedení do provozu obvykle postačí pracovní den (dle rozsahu).

Na těsnost závitových spojů dáváme 10 let záruku

Ze zkušenosti víme, že doba účinnosti látky je mnohem delší.


Není nutné provádět náročné a nákladné destruktivní práce.

Kompletní služby

 1. Provozní a výchozí revize, kontroly a zkoušky vyhrazených plynových
  zařízení včetně spotřebičů do 50 kW
 2. Vypracování harmonogramu revizí, kontrol, včetně jejich sledování a dodržování
 3. Tlakové a pevnostní zkoušky domovních plynovodů, přihlášky pro místní plynárny na montáž plynoměrů
 4. Montáž plynových přípojek do rodinných domů od pilířku do objektu
 5. Osoby odpovědné za provoz plynového zařízení
 6. Prodej plynových spotřebičů a jejich následnou montáž
 7. Montáže a oprava rozvodů topení, výměna otopných těles
 8. Zajištění záručních a pozáručních servisů plynových spotřebičů ( Immergas, Junkers, Protherm )
 1. Zpracování cenových nabídek:
  1. Na přetěsnění domovních plynovodů
  2. Montáže nových rozvodů plynu
  3. Ústředního vytápění
  4. Výměny spotřebičů
  5. Drobných oprav na domovních plynovodech