Pragotěs

Pragotěs

Pragotěs e-mail print

P R A G O T Ě S

Odstranění zajistíme na domovních rozvodech po celé České republice. 

  1. odstranění všech úniků a netěsností plynu v celém rozsahu plynovodu od hlavního uzávěru až po uzávěry u spotřebičů
  2. odstranění netěsností, úniků plynu za spotřebičem, tj. za uzávěrem spotřebiče
  3. zprovoznění a promazání všech uzávěrů plynu na celém plynovodu
  4. zpracování zápisu o výsledku tlakové zkoušky po provedeném vytěsnění, příp. zpracování revizní zprávy v souladu s vyhláškou č. 85/1975 Sb.
  5. především pak úsporu finančních prostředků (60-80%) oproti cenově náročné kompletní rekonstrukci plynovodu
  6. revize v tříletých intervalech včetně pravidelných ročních kontrol


Plynovody se závitovými spoji vykazují mnohdy značné netěsnosti, způsobené především vysycháním těsnícího materiálu (konopí) ve spojích v důsledku přechodu ze svítiplynu na zemní plyn. PRAGOTĚS vniká při naplnění plynovodu pod tlakem do netěsných závitových spojů a spolehlivě a trvale utěsňuje. Tato metoda je velmi spolehlivá a rychlá, neboť od započetí prací do znovuuvedení do provozu obvykle postačí pracovní den (dle rozsahu).

Na těsnost závitových spojů dáváme 10 let záruku !!!

Ze zkušenosti víme, že doba účinnosti látky je mnohem delší.


Není nutné provádět náročné a nákladné destruktivní práce.