Kompletní služby

Kompletní služby

Kompletní služby e-mail print
 1. Provozní a výchozí revize, kontroly a zkoušky vyhrazených plynových
  zařízení včetně spotřebičů do 50 kW
 2. Vypracování harmonogramu revizí, kontrol, včetně jejich sledování a dodržování
 3. Tlakové a pevnostní zkoušky domovních plynovodů, přihlášky pro místní plynárny na montáž plynoměrů
 4. Montáž plynových přípojek do rodinných domů od pilířku do objektu
 5. Osoby odpovědné za provoz plynového zařízení
 6. Prodej plynových spotřebičů a jejich následnou montáž
 7. Montáže a oprava rozvodů topení, výměna otopných těles
 8. Montáž a oprava rozvodů vody
 9. Servis plynových kotlů NEPROVÁDÍME !
 10. Zajištění projektové dokumentace
 11. Dodatečné utěsnění závitových spojů metodou PRAGOTĚS

      Zpracování cenových nabídek:

 1. Na přetěsnění domovních plynovodů
 2. Montáže nových rozvodů plynu
 3. Ústředního vytápění
 4. Výměny spotřebičů
 5. Drobných oprav na domovních plynovodech
 6. Vody a odpadů